Éntárhelyem.hu - a megbízható tárhelyszolgáltató

CMS? Nem akadály!

Drupal, Joomla, WordPress... Dinamikus tárhely csomagjaink mindegyike fel van készítve futtatásukra, sőt elő is telepítjük a kért tartalomkezelőt, ha ezt külön igénylik!

Magasra helyeztük a mércét

Az éntárhelyem.hu egy kiemelt minőségi mutatókkal rendelkező tárhelyszolgáltatás. Munkánk során kizárólag a lehető legmodernebb és legbiztonságosabb eszközökkel dolgozunk, kizárólag a minőségi megoldásoknak vagyunk hívei.

Mindent az Ügyfél kezébe

Modern adminisztrációs felületünk segítségével mindent önnállóan is beállíthat. Legyen az aldomain, e-mail cím, vagy éppen adatbázis. Másodpercek alatt készíthet biztonsági mentést tárhelyéről, vagy megtekintheti statisztikáit.

Rengeteg hozzáadott érték

Hisszük, hogy nem a GB-okban kell keresni tárhelyszolgáltatásunk sikerét, hanem a hozzáadott értékek mennyiségében és minőségében található a titok. Minden tárhelycsomagunk vírus és fertőzéssvédelemmel ellátott, ügyfélszolgálatunk szívesen nyújt segítséget bármilyen felmerülő kérdésben.

Egyedi igények

Ha további, egyedi igényei volnának, szívesen állunk rendelkezésére. Nagyobb tárterület? Tömeges domain regisztráció? Honlap készítés, -karbantartás? Nem probléma! Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az ÉnTárhelyem.hu és Webpozitív webtárhely és domain szolgáltatásokhoz

1.    A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1.   Az entarhelyem.hu és webpozitiv.hu - Szórád Előd Tibor ev. (6000 Kecskemét, Daru u. 21. , továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfele (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a Szolgáltató honlapján közzétett, a szerződéskötéskor érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.2.   Előfizető a Szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.    Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.   Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

2.2.   Szolgáltató köteles a megrendelt és számlázott szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül feldolgozni. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket Szolgáltató közvetít Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3.   Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.4.   Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles Előfizetőt e-mail formájában.

2.5.   Szolgáltató jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül a szolgáltatást szüneteltetni vagy a szerződést azonnali hatállyal felbontani, amennyiben Előfizető az alábbi előírásokat megszegi (szolgáltatásszüneteltetés vagy szerződésbontás esetén kártérítési igénynek helye nincs, Szolgáltatónak nem áll módjában a befizetett összeget vagy annak egy részét visszatéríteni, emellett a szolgáltatás szüneteltetésének ideje szintén nem képezi a rendelkezésre állási idő mérésének tárgyát):

2.5.1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.5.2. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;

2.5.3. Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (ún. „Denial-of-service” – DOS támadás), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet, emellett tilos nyilvános helyen közzétenni a renszerhez biztosított hozzáférési adatokat;

2.5.4. Tiltott a címinformáció hamisítása vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére a jelen Irányelv megkerülése végett.

2.5.5. Tiltott a szerver hozzáférés felhasználása a szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére illetve felbujtására. Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül. Tiltott a szerveren lévő felhasználók e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése illetve üzleti célú terjesztése az előfizető előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.

2.5.6. Tilos olyan – hibás – programkód futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre.

2.5.7. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása; emellett tilos e-mail küldés olyan címlistára, amely a gyűjtött, vagy vásárolt e-mail címeket tartalmaz (amelyre az előfizetők nem saját akaratukból iratkoztak fel).

2.5.8. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.5.9 Szolgáltató jogosult a fenti pontok megsértéséből adódóan esetlegesen szükséges lépéseket megtenni az illetékes hatóság, szervezet felé (pl. ASVA, rendőrség, Artisjus…).

2.5.10. Bármilyen, a fenti pontok valamelyikének megsértéséből adódó, a Szolgáltató felé felmerülő kártérítési igényt (beleértve a Szolgáltató saját kárainak megtérítésére vonatkozó igényét) Szolgáltató jogosult a szabályzatot megsértő félre terhelni. A károkozás és a Szolgáltató részéről történő terhelési igény felmerülésének időpontjai között történt esetleges szerződésbontás ebben az esetben visszavonódik mégpedig oly módon, hogy Szolgáltató és Előfizető szerződéses viszonya megmarad, Szolgáltató azonban a továbbiakban nem köteles a Szerződésben foglalt szolgáltatásokat biztosítani, illetve Előfizető nem köteles a Szerződésben foglalt szolgáltatási díjakat megfizetni.

2.5.11. Amennyiben Szolgáltató infrastruktúráját jelentősen terhető adatforgalom tapasztalható.

2.6.   Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja Előfizető által Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem azok elvesztéséből származó következményi károkért.

2.7.   Szolgáltató jogosult Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset, valamint Szolgáltató által közvetített (harmadik fél által nyújtott) termékek és szolgáltatások megrendeléséhez szükséges adat.

2.8.   Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére az alábbiak szerint:

        a) amennyiben a szolgáltatás hibás működése lép fel bármilyen okból, bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül

        b) a szolgáltatás működését meghatározó szoftverekhez és komponensekhez megjelenő frissítések esetén bármely napon 00:00 és 01:00 között, legalább 1 nappal előre történő értesítés mellett

        c) verzióváltás, költöztetés, újrakonfigurálás vagy egyéb, hosszabb időt igénylő módosítás esetén legalább 30 nappal előre történő értesítés mellett bármely péntek 24:00-tól kezdődően a következő hétfői 00:00 időpontig. Erre az időre Szolgáltató köteles a látogatókat "karbantartási oldallal" tájékoztatni a honlapok elérhetetlenségének okáról.

2.9.   Szolgáltató köteles a Szerződés lejárati vagy felbontási időpontját követő 30 naptári napon belül (amennyiben a Szerződés meghosszabbítása vagy újrakötése ebben az időtartamban nem történik meg) Előfizető adatait osztott tárhelyéről törölni. Előfizető írásos kérése esetén (az akkor írásban egyeztetett adathordozón és egyszeri szolgáltatási díj megfizetése ellenében) Szolgáltató átadja a tárhelyen tárolt adatokat Előfizető részére.

2.10. A Szerződés aláírásával Előfizető a megrendelt tárhelyek és szolgáltatások felett csak bérleti jogot szerez, a tulajdonjog továbbra is Szolgáltatót illeti.

2.11. Szolgáltató nem köteles segítséget nyújtani általános webes kérdésekben (honlapszerkesztés, domainmanagement, e-mailrendszerek, stb.), ennek ellenére törekedhet erre. Köteles viszont válaszolni a rendszerével kapcsolatos bejelentésekre, kérdésekre.

2.12. Szolgáltató bejelentéseket csak ellenőrizhető e-mail címekről vagy a rendszer által biztosított hibajegykezelő rendszerből köteles fogadni. Az ettől eltérő módon beérkező megkeresésekre nem köteles reagálni.

2.13. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerverét tároló szerverhoszting rendszerében keletkezett hibákból adódó szolgáltatáskiesésért és károkért.

2.14. Szolgáltató nem vonható felelősségre egy esetleges, a szolgáltatás szünetelését okozó hardverhibáért, azonban köteles 1 munkanapon belül intézkedéseket tenni a hiba elhárítására.

2.15.   Szolgáltató köteles a rajta keresztül regisztrált domain struktúráját kezelni, módosítani (Előfizető kérése alapján), és a tárhely-email rendszerrel való kompatíbilitás biztosításának érdekében annak helyes beállítására (pl. admin.mydomain.hu és webmail.mydomain.hu).

2.16.   Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

3.    Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1.   Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

3.2. Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

3.3.   Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felbontani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért Előfizető anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

3.4.   Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a tárhely taralmának ellenőrzésére a 2.5 pontban megfogalmazottak elleni esetleges sértések elkövetésének felderítése, ellenőrzése okán, azonban nem jogosult a tárhelyen tárolt adatokat bármilyen módon felhasználni vagy harmadik fél számára kiadni, kivéve, ha erre törvényben előírt kötelezettsége van vagy Előfizető írásos hozzájárulásával úgy rendelkezik. Szolgáltató kijelenti, hogy a tárhelyeken tárolt előfizetői adatokat üzleti titokként kezeli.

3.5.   Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért Előfizető felel.

3.6.   Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért a Szerződésben szereplő díjat megfizetni. Előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.7.   Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül Szolgáltatónak írásos formában bejelenteni.

3.8.   Szolgáltató bizonyos szolgáltatásokat ingyenesen nyújthat Előfizető részére (pl. plusz FTP hozzáférés, további MySQL adatbázis, aldomain beállítás, nem korlátozott adatforgalom, stb.). Az Előfizető tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatások csak olyan mértékig vehetők ingyenesen igénybe, ameddig a Szolgáltató számára az Előfizető által befizetett szolgáltatási díj tekintetében a szolgáltatás nyújtása gazdaságos marad.

3.9.   Előfizető a 3.7 pontban hivatkozott ingyenes szolgáltatásokat nem jogosult kereskedelmi céllal harmadik személynek tovább közvetíteni.

3.10.   A szolgáltatások megrendelése után Szolgáltató Előfizető részére értesítést küld a fizetendő díjakról. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat kizárólag az előfizetési díj kifizetése után aktiválja.

4.    A szerződés hatálya

4.1.   A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

4.2.   Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felbontani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi. Amennyiben Szolgáltató követ el szerződésszegést, úgy Szolgáltató a tárgyidőszak kezdetén megfizetett előfizetői díjnak a tárgyidőszaknak a szerződésszegés napjától számított részére arányosított előfizetői díj visszafizetésére kötelezhető (ez a visszafizetési kötelezettség nem vonatkozik a Szolgáltató által közvetített - harmadik fél által biztosított - más termékek, szolgáltatások díjaira).

4.3.   Előfizető szerződésszegése esetén a Szerződés azonnali hatállyal történő felbontása nem mentesít a felbontás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

4.4.   A Szerződés rendes felbontása nem mentesít a felbontás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

4.5.   A Szerződés azonnali hatállyal megszűnik a tárhely-szolgáltatásban foglalt domain név másik domainregisztrátorhoz történő átregisztrációja (elvitele) esetén. A szerződés megszűnése nem mentesít a korábban keletkezett fizetési kötelezettségek alól.

4.6.   A megrendelt szolgáltatás megszüntetését annak lejárati határide előtt 60 nappal kell jelezni Szolgáltató felé, ellenkező esetben a szolgáltatás meghosszabbításra és számlába állításra kerül az eredeti ciklus szerint. (Egyes külföldi domainek lemondási ideje ettől több idő is lehet, ezt külön jelezni kell Előfizető részére.)

5.    Egyebek

5.1.   A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

5.2.   Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

6.    Értesítés

6.1.   Az értesítés hivatalos módja az e-mail. Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi Előfizetőnek (Szolgáltatónak a Szerződésben szereplő e-mail címéről Előfizetőnek a Szerződésben megadott e-mail címére).

6.2.   Amennyiben Előfizető e-mail címe megváltozik, köteles erről Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni írásban.

6.3.   Szolgáltatót nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).Kecskemét, 2009. 01. 07.
Módosítva: 2010. 06. 20. (Módosítás lényegi elemei: a webpozitiv.hu mellé bekerült az entarhelyem.hu szolgáltatáscsomag is az ÁSZF egyes részeibe.)
Webtárhely | Domain | Megrendelés | Kapcsolat | Rólunk | Súgó | Adminisztráció | ÁSZF | ÉnTárhelyem.hu nyitólap
Az oldalon feltüntetett árak bruttó árak és 0% ÁFA-t tartalmaznak. © 2010-2011. ÉnTárhelyem.hu